Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB POČÁTKY
od 1. 8. do 31. 8. 2023 - 35. týden

úterý 1. 8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 2. 8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
LDN Počátky 10:00 pro seniory ( volná intence )
čtvrtek 3. 8. čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 4. 8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Počátky 17:00 Na 1. pátek v měsíci vždy hodinu přede mší sv. je adorace během které je možno také přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Za Františka Peroutku a manželku Jarmilu.
sobota 5. 8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 6. 8. svátek Proměnění Páně
Počátky 08:00 Za Ferdinanda Hernera, rodiče a sourozence.
pondělí 7. 8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 8. 8. památka sv. Dominika, kněze
Dnes mše sv. není
středa 9. 8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Počátky 18:00 Za rodiče Škvařilovy, syna Josefa, Františka Kubíka, manželku a syna.
čtvrtek 10. 8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 11. 8. památka sv. Kláry, panny
Dnes mše sv. není
sobota 12. 8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 13. 8. 19. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za Boženu Vincencovu, její sourozence a vnuka Pavla.
pondělí 14. 8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 16. 8. sv. Štěpána Uherského
Počátky 18:00 Za Františka Mitase, manželku, vnučku Simonku a dceru Marii.
čtvrtek 17. 8. čtvrtek 19. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 18. 8. pátek 19. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 19. 8. sv. Jana Eudese, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 20. 8. 20. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za farnost
pondělí 21. 8. památka sv. Pia X., papeže
Dnes mše sv. není
úterý 22. 8. památka Panny Marie Královny
Dnes mše sv. není
středa 23. 8. sv. Růženy z Limy, panny
Počátky 18:00 Za Petra Petrů.
čtvrtek 24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
pátek 25. 8. sv. Ludvíka
Dnes mše sv. není
sobota 26. 8. sobota 20. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27. 8. 21. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za + z rodiny Dvořákovi, Šafránkovi, Dočekalovi a Antonína Příhodu.
pondělí 28. 8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 29. 8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Dnes mše sv. není
středa 30. 8. středa 21. týdne v mezidobí
LDN Počátky 10:00 pro seniory Za + Zdeňka Kantora.
Počátky 18:00 Za Josefa Barthela, Josefa Váňu, Marii Váňovu a dvo.
čtvrtek 31. 8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není