Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VESELÁ U KAMENICE NAD LIPOU
od 1. 9. do 30. 9. 2023 - 39. týden

pátek 1. 9. pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 2. 9. sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 3. 9. 22. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za Alenu a Josefa Bílkovských, jejihc rodiče a celý + rod. Za Vlastu Kešnerovou a její bratry. Za manžele Šlechtovy. Za dvo. a Boží požehnání.
pondělí 4. 9. pondělí 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 5. 9. připomínka sv. Terezie z Kalkaty
Dnes mše sv. není
středa 6. 9. středa 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 7. 9. sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Veselá 18:00 Za rodinu Martínkovu, Nevoralovu, Maškovu, Suchých, Šramotovu, Zuzanu a Jana Slavíkovy, dvo. a Boží požehnání.
pátek 8. 9. svátek Narození Panny Marie
Dnes mše sv. není
sobota 9. 9. sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 10. 9. 23. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za rodiče Štěpánovy, Vrbovy, Čekalovy, rodiny Pokorných, Vrbovi, Coufalovi, Hávovi, Petráskovi, Bartoňovi a za Jana Čekala a dvo.
pondělí 11. 9. pondělí 23. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 12. 9. Jména Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 13. 9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže
Veselá 18:00 Za Josefa a Růženu Svobodovi, jejich rodiče a sourozence, rodiče Zmeškalovy, Horčičkovy, Zdeňka Batovce, Bohumila Bínu, Boží požehnání a dvo.
pátek 15. 9. památka Panny Marie Bolestné
Dnes mše sv. není
sobota 16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
Dnes mše sv. není
neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za Ludmilu a Josefa Blažkovi, celou živou a + rodinu a Boží požehnání.
pondělí 18. 9. pondělí 24. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 19. 9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 20. 9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
čtvrtek 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Veselá 18:00 Za Boženu a Václava Peroutkovi, jejich děti a rodiče, za Boženu a Josefa Doskočilovi, jejich děti a rodiče a dvo.
pátek 22. 9. pátek 24. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 24. 9. 25. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 25. 9. pondělí 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 26. 9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Veselá 12:00 adorace
čtvrtek 28. 9. POUŤ
kaple Sv. Václava v Bělé 10:00 Za občany obce Bělá a na úmysly.
pátek 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Dnes mše sv. není
sobota 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není