Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VESELÁ U KAMENICE NAD LIPOU
od 1. 10. do 31. 10. 2023 - 44. týden

neděle 1. 10. 26. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za Stanislava Bednáře, jeho rodiče a sourozence, rodinu Blažkovu, Ježkovu, Janů, Aldorfovu, dvo. a Boží požehnání pro živou rodinu.
pondělí 2. 10. památka svatých andělů strážných
Dnes mše sv. není
úterý 3. 10. úterý 26. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 4. 10. památka sv. Františka z Assisi
Dnes mše sv. není
čtvrtek 5. 10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Dnes mše sv. není
pátek 6. 10. sv. Bruna, kněze
Dnes mše sv. není
sobota 7. 10. památka Panny Marie Růžencové
Dnes mše sv. není
neděle 8. 10. 27. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za Miloslava a Jaroslavu Markovi, jejich rodiče a bratry. Za manžele Hunalovy, Václava Jůzu, Rudolfa Vaňka, za Boží požehnání a dvo.
pondělí 9. 10. sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 10. 10. úterý 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 11. 10. sv. Jana XXIII., papeže
Dnes mše sv. není
čtvrtek 12. 10. sv. Radima, biskupa
Veselá 18:00 Za rodinu Lagronovu, přátele a příbuzné, dvo. a Boží požehnání.
pátek 13. 10. pátek 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 14. 10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 15. 10. 28. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za rodiče Smětákovy a Šaškovy, celý živý i + rod a dary Ducha sv.
pondělí 16. 10. sv. Hedviky, řeholnice
Dnes mše sv. není
úterý 17. 10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Dnes mše sv. není
čtvrtek 19. 10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Veselá 18:00 Za rodiče Maškovy, Kuklovy, syna Jaroslava, Zdenu a Rostislava Kuklovi, rodinu Rycheckých, Jelínkovu, všechny příbuzné a přátele a dvo.
pátek 20. 10. pátek 28. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 21. 10. bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 22. 10. 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 23. 10. sv. Jana Kapistránského, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 24. 10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 25. 10. slavnost Výročí posvěcení kostela
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26. 10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Veselá 12:00 adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Za Boženu Trávníčkovou, sestru Marii s manželem Václavem, za bratra Josefa, manželku Marii, za Václava Matějů, syna Václava a za celý živý i + rod.
pátek 27. 10. pátek 29. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Dnes mše sv. není
neděle 29. 10. 30. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za Václava Hrnčíře, jeho rodiče, rodinu Pilských, Hrnčířovu, Kuklovu, za dar víry a Boží požehnání.
pondělí 30. 10. pondělí 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 31. 10. sv. Wolfganga, biskupa
Dnes mše sv. není

Při nedělních bohoslužbách 22.10. proběhne sbírka na Misie.
Při nedělních bohoslužbách 5.11. proběhne sbírka na charitu.