Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB POČÁTKY
od 1. 5. do 31. 5. 2024 - 22. týden

středa 1. 5. sv. Josefa dělníka
Počátky 18:00 Za Marii Skalickou, syna, manžela, rodiče a bratry.
čtvrtek 2. 5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
pátek 3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Počátky 17:00 Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Za + a živé spolužáky.
sobota 4. 5. sobota 5. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 5. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
hotel U Modré Hvězdy 08:55 farní kafe Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
Počátky 08:00 Za farnost.
pondělí 6. 5. sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 7. 5. úterý 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Počátky 18:00 Za + Pavla a Jana Leszkových.
čtvrtek 9. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně
Dnes mše sv. není
pátek 10. 5. pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Dnes mše sv. není
sobota 11. 5. sobota 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 12. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Počátky 08:00 Za Emilii Hörnerovu.
pondělí 13. 5. Panny Marie Fatimské
Dnes mše sv. není
úterý 14. 5. svátek sv. Matěje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 15. 5. středa 7. velikonočního týdne
Počátky 18:00 Za Boženu Havlíčkovu.
čtvrtek 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 17. 5. pátek 7. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 18. 5. POUŤ K SV. JANU NEPOMUCKÉMU
kaple sv. Jana Nepomuckého (Polesí) 16:00 Za obec a přinesené úmysly.
neděle 19. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Počátky 08:00 Za rodiče Malínkovy, jejich rodiče a sourozence.
pondělí 20. 5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 21. 5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 22. 5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
LDN Počátky 10:00 ( volná intence )
Počátky 18:00 Za Františka Tolknera, manželku, syny a celý rod.
čtvrtek 23. 5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Dnes mše sv. není
pátek 24. 5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Dnes mše sv. není
sobota 25. 5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Počátky 08:00 Za rod Moravů, Pechů a Holických.
pondělí 27. 5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 28. 5. úterý 8. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29. 5. sv. Pavla VI., papeže
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30. 5. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
kostel Božího Těla (hřbitov Počátky) 18:00 Za Boženu a Františka Mitasovi, dceru Marii a vnučku Simonku.
pátek 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
Dnes mše sv. není