Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB POČÁTKY
od 1. 1. do 31. 1. 2024 - 05. týden

pondělí 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Počátky 08:00 Za rodinu Panáčkovu, Šteflovu, Fialovu a Dvořákovu.
úterý 2. 1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Dnes mše sv. není
středa 3. 1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
kaple na faře (Počátky) 18:00 Za Josefa Párala, manželku Marii a rodiče Čihákovi.
LDN Počátky 10:00 ( volná intence )
čtvrtek 4. 1. čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
pátek 5. 1. pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci)
kaple na faře (Počátky) 18:00 Za Jaroslavu Fáčkovu, sestru, rodiče a dvo.
Počátky 17:00 Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
sobota 6. 1. slavnost Zjevení Páně
Dnes mše sv. není
neděle 7. 1. svátek Křtu Páně
hotel U Modré Hvězdy 08:55 farní kafe Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
Počátky 08:00 Za Ludmilu Hronovu, manžela a dceru.
pondělí 8. 1. pondělí 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 9. 1. úterý 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 10. 1. středa 1. týdne v mezidobí
kaple na faře (Počátky) 18:00 Za Marii Janko a celý rod.
čtvrtek 11. 1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 12. 1. pátek 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 13. 1. sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 14. 1. 2. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za farnost.
pondělí 15. 1. pondělí 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 16. 1. úterý 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 17. 1. památka sv. Antonína, opata
kaple na faře (Počátky) 18:00 Za Josefa a Marii Kantorovi, syna Zdeňka a Jaroslavu Bartákovu.
LDN Počátky 10:00 Za Jaroslava Kunovského.
Počátky - farní sál 18:45 Bible a archeologie Cyklus přednášek na téma Bible a archeologie.
čtvrtek 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Dnes mše sv. není
pátek 19. 1. pátek 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 20. 1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 21. 1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Počátky 08:00 Za rodinu Holých, Talpovu a dvo.
pondělí 22. 1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 23. 1. úterý 3. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 24. 1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
kaple na faře (Počátky) 18:00 Za rodiče Ludmilu a Františka Kejnovských a celý rod.
čtvrtek 25. 1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
pátek 26. 1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
sobota 27. 1. sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 28. 1. 4. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za Marii Odrážkovou, manžela, rodiče a sourozence.
pondělí 29. 1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 30. 1. úterý 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 31. 1. památka sv. Jana Boska, kněze
kaple na faře (Počátky) 18:00 Za Jaroslava Vincence, jeho rodiče a sourozence.
LDN Počátky 10:00 Za Vratislava Koten.