Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VESELÁ U KAMENICE NAD LIPOU
od 1. 8. do 31. 8. 2023 - 35. týden

úterý 1. 8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 2. 8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Dnes mše sv. není
čtvrtek 3. 8. čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 4. 8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Dnes mše sv. není
sobota 5. 8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 6. 8. svátek Proměnění Páně
Veselá 09:30 Za Františka Harudu, dvě manželky, rodiče Harudovy, Matlákovy, Hlaváčkovy, Smrčkovy, Charvátovy, Prokopa Harudu a jeho manželku, Aloise Hlaváčka a dvo.
pondělí 7. 8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 8. 8. památka sv. Dominika, kněze
Dnes mše sv. není
středa 9. 8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
čtvrtek 10. 8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Veselá 18:00 Za Josefa Hrnčíře, celý živý i + rod příbuzenstvo. Za dvo. a obrácení hříšníků.
pátek 11. 8. památka sv. Kláry, panny
Dnes mše sv. není
sobota 12. 8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 13. 8. 19. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za Jana Čekala a jeho rodiče, rodiče Charvátovy a jejich děti s rodinami, za rodiče Štěpánovy a dvo.
pondělí 14. 8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 16. 8. sv. Štěpána Uherského
Dnes mše sv. není
čtvrtek 17. 8. čtvrtek 19. týdne v mezidobí
Veselá 18:00 Za rodiče Kuklovy, Valkovy, Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy, Janu Kalinovu, Věru Hůlkovu a za Boží požehnání.
pátek 18. 8. pátek 19. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 19. 8. sv. Jana Eudese, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 20. 8. 20. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za manžele Petráskovi, za dar víry a Boží požehnání.
pondělí 21. 8. památka sv. Pia X., papeže
Dnes mše sv. není
úterý 22. 8. památka Panny Marie Královny
Dnes mše sv. není
středa 23. 8. sv. Růženy z Limy, panny
Dnes mše sv. není
čtvrtek 24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Veselá 18:00 Za Tomáše Marka, jeho rodiče a bratry, snachu Jaroslavu, rodiče Šmídovy, syna Josefa, manžele Bilých, Vlkovi, Zapletalovi, Růženu Vlachovu, Boží požehnání a ochranu.
pátek 25. 8. sv. Ludvíka
Dnes mše sv. není
sobota 26. 8. sobota 20. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27. 8. 21. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 28. 8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 29. 8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Dnes mše sv. není
středa 30. 8. středa 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 31. 8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Veselá 12:00 adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Za Jana Vránka, jeho rodiče a rodiče Táborovy.

Při nedělních bohoslužbách 3.9.2023 proběhne sbírka na Bohoslovce čb. diecéze.