Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Cerekev, Veselá u Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice
od 22. 10. do 29. 10. 2023 - 43. týden

neděle 22. 10. 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Horní Cerekev 11:00 Za Jaroslava Kesnera a rodiče, rodiče Bártů a celou rodinu, rodinu Kotrčovu a dvo.
Počátky 08:00 Za Růženku Šteflovou, její rodiče a sourozence.
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 23. 10. sv. Jana Kapistránského, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 24. 10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Horní Cerekev 18:00 Za rodinu Pavlíčkovu, Vopálkovu a Šimkovu.
středa 25. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
LDN Počátky 10:00 pro seniory Za + Patrika a jeho okolí.
Počátky 18:00 Za Miladu Martínkovu, manžela Josefa, rodiče, sourozence a dvo.
čtvrtek 26. 10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Veselá 12:00 adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Za Boženu Trávníčkovou, sestru Marii s manželem Václavem, za bratra Josefa, manželku Marii, za Václava Matějů, syna Václava a za celý živý i + rod.
pátek 27. 10. pátek 29. týdne v mezidobí
Horní Cerekev 18:00 Za rodinu Kosovu, rodinu Raisovu, ostatní příbuzenstvo a dvou.
sobota 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Žirovnice 19:00 (s nedělní platností) Za farnost.
neděle 29. 10. 30. neděle v mezidobí
Horní Cerekev 11:00 Za Marii Kublovu a celou její rodinu.
Počátky 08:00 Za Františku Havlíčkovou, Marii Kalužovou, Marii Brzkovu a Stanislava Čekala.
Veselá 09:30 Za Václava Hrnčíře, jeho rodiče, rodinu Pilských, Hrnčířovu, Kuklovu, za dar víry a Boží požehnání.

Při nedělních bohoslužbách 5.11. proběhne sbírka na charitu.