Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Cerekev, Veselá u Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice
od 27. 8. do 3. 9. 2023 - 35. týden

neděle 27. 8. 21. neděle v mezidobí
Horní Cerekev 11:00 Za živou i + rodinu Jičínských a Veselých, za uzdravení, za Boží požehnání a za dvo.
Počátky 08:00 Za + z rodiny Dvořákovi, Šafránkovi, Dočekalovi a Antonína Příhodu.
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 28. 8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 29. 8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Horní Cerekev 18:00 Za Jarmilu a Františka Peroutkovi, jejich rodiče a sourozence a celý živý i + rod.
středa 30. 8. středa 21. týdne v mezidobí
LDN Počátky 10:00 pro seniory Za + Zdeňka Kantora.
Počátky 18:00 Za Josefa Barthela, Josefa Váňu, Marii Váňovu a dvo.
čtvrtek 31. 8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Veselá 12:00 adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Za Jana Vránka, jeho rodiče a rodiče Táborovy.
pátek 1. 9. pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Horní Cerekev 17:00 Na první pátek vždy hodinová adorace přede mší sv.
Možnost přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Za rodiče Rycheckých, Jaroslava Šváchu, Františka a Ivetu Rychecké.
Počátky 17:00 Na 1. pátek v měsíci vždy hodinu přede mší sv. je adorace během které je možno také přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Za Jarmilu Peroutkovou a manžela Františka.
sobota 2. 9. sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Žirovnice 18:30 Adorace
19:00 (s nedělní platností) Na poděkování za 30 let společného života.
neděle 3. 9. 22. neděle v mezidobí
Horní Cerekev 11:00 Za Jiřího a Karolínu Matějkovi, jejich rodiče a sourozence a vnuka Karla.
hotel U Modré Hvězdy 08:55 farní kafe Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
Počátky 08:00 Za Marii Hrnčířovou, manžela, sestru a jejich rodiče.
Veselá 09:30 Za Alenu a Josefa Bílkovských, jejihc rodiče a celý + rod. Za Vlastu Kešnerovou a její bratry. Za manžele Šlechtovy. Za dvo. a Boží požehnání.

Dne 1.9.2023 ve mši poděkujeme za prázdniny a požehnáme aktovky na další školní rok. Po mši se na faře  rozloučíme s prázdninami spolčeným opékáním buřtů (každý si přinese své).

Při nedělních bohoslužbách 3.9.2023 proběhne sbírka na Bohoslovce čb. diecéze.


Příští neděli (3.9.) ukončujeme přihlašování na farní pouť. Zájemci se mohou hlásit u P. Martina Bráchy..