Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Cerekev, Veselá u Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice
od 19. 5. do 26. 5. 2024 - 21. týden

neděle 19. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Horní Cerekev 11:00 Za Jana a Blaženu Hronovu a syna.
Počátky 08:00 Za rodiče Malínkovy, jejich rodiče a sourozence.
Veselá 09:30 Poděkování za dar života, prosba za uzdravení a Boží pomoc a ochranu PM pro celou přízeň rodin Mazancových a Dvořákových.
pondělí 20. 5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 21. 5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Horní Cerekev 18:00 Za + kněze, kostelníky, varhaníky a ostatní dobrodince, kteří působili v našem kostele.
středa 22. 5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
LDN Počátky 10:00 ( volná intence )
Počátky 18:00 Za Františka Tolknera, manželku, syny a celý rod.
čtvrtek 23. 5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Veselá 18:00 Na úmysl dárce.
pátek 24. 5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Horní Cerekev 18:00 Za Jana Halíka, rodinu Halíkovu a Páchovu.
sobota 25. 5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Černov 11:00 Za rodáky.
Žirovnice 19:00 (s nedělní platností) Na úmysl dárce.
neděle 26. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Horní Cerekev 18:00 Za farnost.
Počátky 08:00 Za rod Moravů, Pechů a Holických.
Veselá 09:30 Za rodiče Novákovy, syna Františka, rodiče Markovy, Podhorských, Kumžákovy a Boží požehnání.