Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VESELÁ U KAMENICE NAD LIPOU
od 1. 4. do 30. 4. 2024 - 18. týden

pondělí 1. 4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Veselá 09:30 Za Boženu a Václava Peroutkovi, jejich děti a rodiče a celou rodinu, za Boženu a Josefa Doskočilovi, jejich děti a rodiče a dvo.
úterý 2. 4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
středa 3. 4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
čtvrtek 4. 4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Veselá 18:00 Za rodinu Melzochovu, Josefa a Miladu Kryzanovi, jejich příbuzné, přátele a známé, dvo. a mír ve světě.
pátek 5. 4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
sobota 6. 4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
neděle 7. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Veselá 09:30 Za rodiče Provázkovy, Dolejších, Františka a Věru Rychecký, Miloše Provázka, Jana Račana, Jiřinu Provázkovou, Ferdinanda a Marii Provázkovi a Boží požehnání.
pondělí 8. 4. slavnost Zvěstování Páně
Dnes mše sv. není
úterý 9. 4. úterý 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 10. 4. středa 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 11. 4. památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Veselá 18:00 Za rodinu Nováčkovu, Kryzanovu, Kolářovu, Annu Kryzanovu, Josefa Kuklu a dvo.
pátek 12. 4. pátek 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 13. 4. sv. Martina I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 14. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 15. 4. pondělí 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 16. 4. úterý 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 17. 4. středa 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 18. 4. čtvrtek 3. velikonočního týdne
Veselá 18:00 Na úmysl dárce.
pátek 19. 4. pátek 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 20. 4. sobota 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 21. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Veselá 09:30 Za rodinu Valkovu, za dar víry, vedení Duchem sv. a Boží požehnání.
pondělí 22. 4. pondělí 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 23. 4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 24. 4. sv. Jiří, mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty
Veselá 12:00 Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Za Růženu a Josefa Svobodovi, jejich rodiče, Josefa a Boženu Zmeškalovi, Ladislava Svobodu, manžele Horčičkovy, Zdeňka Batovce, Bohumila Bínu, Boží požehnání a dvo.
pátek 26. 4. pátek 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 27. 4. sobota 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 28. 4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Veselá 09:30 Za rodiče Šaškovy, Smětákovy, Jindru Získalovu, Antonína Švejdu, dary Ducha sv. a celý živý i + rod.
pondělí 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
úterý 30. 4. sv. Zikmunda, mučedníka
Dnes mše sv. není