Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Cerekev, Veselá u Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice
od 24. 3. do 31. 3. 2024 - 13. týden

neděle 24. 3. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Horní Cerekev 11:00 Za rodiče Lisovy, jejich dcery a vnučku Markétku.
Počátky 08:00 Za Josefa Hrnčíře, manželku a jejich rodiče.
Veselá 09:30 Za Václava Hrnčíře, jeho rodiče, Josefa Kuklu, jeho rodiče, Josefa Pilského, jeho rodiče, dar víry a Boží požehnání.
pondělí 25. 3. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Horní Cerekev 18:00 Za rodinu Šimkovu, Vopálkovu a Pavlíčkovu.
úterý 26. 3. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
středa 27. 3. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
LDN Počátky 10:00 ( volná intence )
čtvrtek 28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK
Horní Cerekev 18:00 Za rodiče Šmídovy, syna Josefa, rodinu Bílých, Boží požehnání a dvo.
Počátky 18:00 Za Františka Hrona, manželku a dceru.
Veselá 16:00 Za rodiče Šmídovy, syna Josefa, rodinu Bílých, Boží požehnání a dvo.
pátek 29. 3. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Horní Cerekev 15:00
sobota 30. 3. BÍLÁ SOBOTA
Počátky 21:00 ( volná intence )
neděle 31. 3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Horní Cerekev 04:30 Na úmysl dárce.
11:00 Za farnost.
Počátky 08:00 Za + z rodiny Hynkovi, Malínkovi, Žižkovi a Trávníčkovi.
Veselá 09:30 Za Josefa a Ludmilu Blažkovi, celou + rodinu, rodinu Janů a dvo.

Na Velký pátek bude možnost přispět do sbírky u Božího hrobu na pomoc ve Svaté zemi.


Po vigilii v Horní Cerekvi jsou všichni zváni na společnou slavnostní snídani na faru.