Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Cerekev, Veselá u Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice
od 26. 11. do 3. 12. 2023 - 48. týden

neděle 26. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Horní Cerekev 11:00 Za Marii a Františka Matějkovi,Jaroalava a Vladislava Rýznarovi a jejich rodiče.
Počátky 08:00 Za Simonku Urbanovu a prarodiče z obou stran. Za sestru Marii a manžela Josefa.
Veselá 09:30 Za Jana a Marii Doskočilovi, jejich rodiče a sourozence s rodinami.
pondělí 27. 11. pondělí 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 28. 11. úterý 34. týdne v mezidobí
Horní Cerekev 18:00 Za Jaroslava Andrleho, jeho rodiče, rodinu Šimkovu a Pavlíčkovu.
středa 29. 11. středa 34. týdne v mezidobí
kaple na faře (Počátky) 18:00 Za Františka Janko a celý rod.
čtvrtek 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Veselá 12:00 adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Za rodiče Kuklovy, Valkovy, Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy, Janu Kalinovu, Věru Hůlkovu a za Boží požehnání.
pátek 1. 12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Horní Cerekev 17:00 Na první pátek vždy hodinová adorace přede mší sv.
Možnost přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Za Antonína a Martu Havlíkovi.
kaple na faře (Počátky) 17:00 Na 1. pátek v měsíci vždy hodinu přede mší sv. je adorace během které je možno také přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Za manžela Josefa, sestru Janu, za rod Frintů, Urbanů a Nechvátalů.
sobota 2. 12. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Žirovnice 17:30 adorace
18:00 (s nedělní platností) Za Annu a Jaroslava Holubovi, jejich rodiče a sourozence.
neděle 3. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Horní Cerekev 11:00 Za farnost.
hotel U Modré Hvězdy 08:55 farní kafe Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
Počátky 08:00 Za rodinu Holých a Talpovu a dvo.
Veselá 09:30 Za Boží požehnání, ochranu PM a dary Ducha sv. pro dvě rodiny Sochorovi, rodinu Fialovu, za 50 let společného života a za + rodiče Sochorovy a Vránkovy.

Červená středa

Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb, nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že: pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně, věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout.