Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VESELÁ U KAMENICE NAD LIPOU
od 1. 5. do 31. 5. 2024 - 22. týden

středa 1. 5. sv. Josefa dělníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2. 5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Veselá 18:00 Za Marii a Petra Machovi, rodiče Machovy a Kosovy, rodiče Petrů a Marešovy, celý živý i + rod a dvo.
pátek 3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Dnes mše sv. není
sobota 4. 5. sobota 5. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 5. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Veselá 09:30 Za všechny + členy SDH Veselá, všechny hasiče, záchranáře a zdravotníky, za ochranu svatého Floriána, patrona hasičů a dvo.
pondělí 6. 5. sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 7. 5. úterý 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 9. 5. čtvrtek 6. velikonočního týdne
Veselá 18:00 Za Tomáše Buška, Marii a Miloslava Buškovi, Bohumila Buška, za + příbuzné a přátele a za Boží požehnání.
pátek 10. 5. pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Dnes mše sv. není
sobota 11. 5. sobota 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 12. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 13. 5. Panny Marie Fatimské
Dnes mše sv. není
úterý 14. 5. svátek sv. Matěje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 15. 5. středa 7. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Veselá 18:00 Za rodinu Martínkovu, Nevoralovu, Maškovu, Suchých, Šramotovu, Zuzanu a Jana Slavíkovi, dvo. a Boží požehnání.
pátek 17. 5. pátek 7. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 18. 5. sv. Jana I., papeže a mučedníka
Veselá 11:00 Za rodáky.
neděle 19. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Veselá 09:30 Poděkování za dar života, prosba za uzdravení a Boží pomoc a ochranu PM pro celou přízeň rodin Mazancových a Dvořákových.
pondělí 20. 5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 21. 5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 22. 5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23. 5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Veselá 18:00 Na úmysl dárce.
pátek 24. 5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Dnes mše sv. není
sobota 25. 5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Veselá 09:30 Za rodiče Novákovy, syna Františka, rodiče Markovy, Podhorských, Kumžákovy a Boží požehnání.
pondělí 27. 5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 28. 5. úterý 8. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29. 5. sv. Pavla VI., papeže
Veselá 12:00 Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Na úmysl dárce.
čtvrtek 30. 5. slavnost Těla a Krve Páně
Dnes mše sv. není
pátek 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
Dnes mše sv. není