Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB POČÁTKY
od 1. 9. do 30. 9. 2023 - 39. týden

pátek 1. 9. pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Počátky 17:00 Na 1. pátek v měsíci vždy hodinu přede mší sv. je adorace během které je možno také přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Za Jarmilu Peroutkovou a manžela Františka.
sobota 2. 9. sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 3. 9. 22. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za Marii Hrnčířovou, manžela, sestru a jejich rodiče.
pondělí 4. 9. pondělí 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 5. 9. připomínka sv. Terezie z Kalkaty
Dnes mše sv. není
středa 6. 9. středa 22. týdne v mezidobí
Počátky 18:00 Za rodiče Petrů, syna Petra a vnuka Pavla.
čtvrtek 7. 9. sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 8. 9. svátek Narození Panny Marie
Dnes mše sv. není
sobota 9. 9. sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 10. 9. 23. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za manžela Josefa, sestru Janu, za rod Frintů, Urbanů a Nechvátalů.
pondělí 11. 9. pondělí 23. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 12. 9. Jména Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 13. 9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
LDN Počátky 10:00 pro seniory ( volná intence )
Počátky 18:00 Za + z rodin Drahozalovi, Neprašovi, Marii Dufkovou a dvo.
čtvrtek 14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže
Dnes mše sv. není
pátek 15. 9. památka Panny Marie Bolestné
Dnes mše sv. není
sobota 16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
Dnes mše sv. není
neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za farnost.
pondělí 18. 9. pondělí 24. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 19. 9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 20. 9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Počátky 18:00 Za + rodiče Štefana a Helenu Živčákovy.
čtvrtek 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
pátek 22. 9. pátek 24. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 24. 9. 25. neděle v mezidobí
Počátky 08:00 Za Petra Zboroně a celý rod.
pondělí 25. 9. pondělí 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 26. 9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
LDN Počátky 10:00 pro seniory Za zemřelé z rodiny Vrablicových
Počátky 18:00 Za rod Moravů, Pechů, Holických a dvo.
čtvrtek 28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Dnes mše sv. není
pátek 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Dnes mše sv. není
sobota 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není