Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VESELÁ U KAMENICE NAD LIPOU
od 1. 12. do 31. 12. 2023 - 52. týden

pátek 1. 12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 2. 12. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 3. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Veselá 09:30 Za Boží požehnání, ochranu PM a dary Ducha sv. pro dvě rodiny Sochorovi, rodinu Fialovu, za 50 let společného života a za + rodiče Sochorovy a Vránkovy.
pondělí 4. 12. pondělí 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 5. 12. úterý 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
středa 6. 12. sv. Mikuláše, biskupa
Dnes mše sv. není
čtvrtek 7. 12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Veselá 18:00 Za Matějku, jeho rodiče, rodinu Kněžínkovu a ostatní + příbuzné.
pátek 8. 12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Dnes mše sv. není
sobota 9. 12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Dnes mše sv. není
neděle 10. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Veselá 09:30 Za Antonína a Vlastu Lisovi, syna Antonína, rodiče Novákovy. Za Ladislava Heřmánka, Jana Popelku a jejich rodiče a dvo.
pondělí 11. 12. pondělí 2. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 12. 12. úterý 2. adventního týdne
Dnes mše sv. není
středa 13. 12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 14. 12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Veselá 17:00 Za Milana a Jaroslavu Blažkovi, syna Ondřeje, rodiče Zachovy, syna Petra, dvo. a Boží požehnání.
18:00 Vánoční koncert - Kamínek Vánoční koncert Kamínek
pátek 15. 12. pátek 2. adventního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 16. 12. sobota 2. adventního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 17. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 18. 12. 18. prosince
Dnes mše sv. není
úterý 19. 12. 19. prosince
Dnes mše sv. není
středa 20. 12. 20. prosince
Dnes mše sv. není
čtvrtek 21. 12. sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
Veselá 18:00 Za rodiče Smětákovy, Šaškovy a dary Ducha sv.
pátek 22. 12. 22. prosince
Dnes mše sv. není
sobota 23. 12. 23. prosince
Dnes mše sv. není
neděle 24. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den
Veselá 09:30 Za Tomáše Buška, Marii a Miloslava Blažkovi, rodiče Tulachovy a Blažkovy, za Bohumila Buška, rodiče Buškovy a Fraňkovy, za Jiřího Tulacha, Jaroslava Havránka, Jindřicha Svobodu, Vladimíra Mitase, za + příbuzné a přátele a za Boží požehnání.
pondělí 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Veselá 09:30 Za rodiče Hunalovy, 3 syny a jejich manželky, Josefa Bartoně a celý rod, Miloslava Plešáka a jeho rodiče, rodinu Novákovu, Hronovu a za Boží požehnání.
úterý 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Veselá 09:30 Za celou rodinu Panošovu, Římalovu a ostatní příbuzenstvo.
středa 27. 12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28. 12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Veselá 12:00 adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Za Tomáše Marka, jeho rodiče a bratry, snachu Jaroslavu, rodiče Šmídovy, syna Josefa, manžele Bílých, Vlkovy, Zapletalovy, Růženu Vlachovu a dvo.
pátek 29. 12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 30. 12. nezávazná památka sobota oktávu Narození Páně
Dnes mše sv. není
neděle 31. 12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Veselá 09:30 Za rodinu Petráskovu, Hávovu, Albrechtovu, Havlovu a celý živý i + rod.