Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Cerekev, Počátky, Veselá, Žirovnice
od 2. 7. do 9. 7. 2023 - 27. týden

neděle 2. 7. 13. neděle v mezidobí
Horní Cerekev 11:00 Za Eduarda Havelku, rodinu Havelkovu, Puldovu, Váňovu, Kosovu a dvo.
Počátky 08:00 Za Stanislavu Adamcovu, manžela Josefa a rodiče Hronovy.
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola
Dnes mše sv. není
úterý 4. 7. památka sv. Prokopa, opata
Dnes mše sv. není
středa 5. 7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
Horní Cerekev 11:00 Za + syna Jana.
Počátky 08:00 Za + rodiče Štefana a Helenu Živčákovy.
Veselá 09:30 Za požehnané prázdninové dny.
čtvrtek 6. 7. sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
pátek 7. 7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Horní Cerekev 17:00 Na první pátek vždy hodinová adorace přede mší sv.
Možnost přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Za Františku Šmídovou a její rodiče, Filipínu a Antonína Votrubovi, Boženu a Františka Kantorovi a jejich syny.
Počátky 17:00 Na 1. pátek v měsíci vždy hodinu přede mší sv. je adorace během které je možno také přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Za J. Novotného, manželku Jaroslavu a rod.
sobota 8. 7. sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Žirovnice 19:00 (s nedělní platností) Za farnost.
neděle 9. 7. 14. neděle v mezidobí
Horní Cerekev 11:00 Za Marii Musilovou, rodinu Musilovu a Hronovu.
Počátky 08:00 Za rod Moravů, Pechů a Holických a dvo.
Veselá 09:30 Za rodiče Oumarovy a Šimpachovy, jejich rodiče, Boží požehnání a dvo.

V pátek 14.7.2023 od 18.00 jsme zváni na Večer chval do gymnastického sálu ZŠ v Horní Cerekvi.