Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VESELÁ U KAMENICE NAD LIPOU
od 1. 11. do 30. 11. 2023 - 48. týden

středa 1. 11. slavnost Všech svatých
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
hřbitov Veselá 16:00 žehnání hrobů
Veselá 16:30 Za všechny zemřelé a přinesené úmysly.
pátek 3. 11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Dnes mše sv. není
sobota 4. 11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Dnes mše sv. není
neděle 5. 11. 31. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za Františka Harudu, dvě manželky, rodiče Harudovy, Matlákovy, Hlaváčkovy, Smrčkovy, Charvátovy, Prokopa Harudu a jeho manželku, Aloise Hlaváčka a dvo.
pondělí 6. 11. pondělí 31. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 7. 11. úterý 31. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 8. 11. středa 31. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 9. 11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Veselá 18:00 Za rodinu Melzochovu, Josefa a Miladu Kryzanovi, všechny příbuzné a přátele, dvo. a mír na celém světě.
pátek 10. 11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 11. 11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Dnes mše sv. není
neděle 12. 11. 32. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za Josefa a Zdeňku Nováčkovi, Josefa a Annu Liškovi a dvo.
pondělí 13. 11. památka sv. Anežky České, panny
Dnes mše sv. není
úterý 14. 11. úterý 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15. 11. sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16. 11. sv. Markéty Skotské
Veselá 18:00 Za Václava a Marii Vlkovi, jejich rodiče, Tomáše Marka, za všechny živé i + z těchto rodin, Boží ochranu a za dvo.
pátek 17. 11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Dnes mše sv. není
sobota 18. 11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 19. 11. 33. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 20. 11. pondělí 33. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Dnes mše sv. není
středa 22. 11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23. 11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Veselá 18:00 Za rodiče Blažkovy, Mazancovy, zemřelé z rodiny Vlasákovy, Ludmilu Dvořákovou a za kněze, kteří zde působili.
pátek 24. 11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 25. 11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Veselá 09:30 Za Jana a Marii Doskočilovi, jejich rodiče a sourozence s rodinami.
pondělí 27. 11. pondělí 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 28. 11. úterý 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29. 11. středa 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Veselá 12:00 adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Za rodiče Kuklovy, Valkovy, Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy, Janu Kalinovu, Věru Hůlkovu a za Boží požehnání.

Při nedělních bohoslužbách 19.11. proběhne sbírka na sdělovací prostředky.