Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Horní Cerekev, Veselá u Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice
od 28. 4. do 5. 5. 2024 - 18. týden

neděle 28. 4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horní Cerekev 11:00 Za farnost.
Počátky 08:00 Za Jaroslava Vlka, jeho rodiče a dvo.
Veselá 09:30 Za rodiče Šaškovy, Smětákovy, Jindru Získalovu, Antonína Švejdu, dary Ducha sv. a celý živý i + rod.
pondělí 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
úterý 30. 4. sv. Zikmunda, mučedníka
Horní Cerekev 18:00 Za rodiče Štěrbovy, Jaroslavu a Jana Štěrbovi.
středa 1. 5. sv. Josefa dělníka
Počátky 18:00 Za Marii Skalickou, syna, manžela, rodiče a bratry.
čtvrtek 2. 5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Veselá 18:00 Za Marii a Petra Machovi, rodiče Machovy a Kosovy, rodiče Petrů a Marešovy, celý živý i + rod a dvo.
pátek 3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Horní Cerekev 17:00 Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Za rodiče Rycheckých, Jaroslava Šváchu, Františka, Ivetu a Věru Rychecké.
Počátky 17:00 Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Za + a živé spolužáky.
sobota 4. 5. sobota 5. velikonočního týdne
Žirovnice 18:30 Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 (s nedělní platností) Na poděkování za 30 let společného života.
neděle 5. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horní Cerekev 11:00 Za rodinu Kroupovu a Bednářovu
hotel U Modré Hvězdy 08:55 farní kafe Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
Počátky 08:00 Za farnost.
Veselá 09:30 Za všechny + členy SDH Veselá, všechny hasiče, záchranáře a zdravotníky, za ochranu svatého Floriána, patrona hasičů a dvo.

Během nedělních bohoslužeb 5. května 2024 proběhne sbírka na Pomoc pronásledovaným křesťanům.