Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VESELÁ U KAMENICE NAD LIPOU
od 1. 1. do 31. 1. 2024 - 05. týden

pondělí 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Veselá 09:30 Za oběti válek a mír ve světě.
úterý 2. 1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Dnes mše sv. není
středa 3. 1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Dnes mše sv. není
čtvrtek 4. 1. čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
Veselá 18:00 ( volná intence )
pátek 5. 1. pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 6. 1. slavnost Zjevení Páně
Dnes mše sv. není
neděle 7. 1. ZJEVENÍ PÁNĚ
Veselá 09:30 Za rodinu Vlčkovu, Hájkovu, Denkovu, Brychtovu, Veselých a dvo.
pondělí 8. 1. pondělí 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 9. 1. úterý 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 10. 1. středa 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 11. 1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Veselá 18:00 Za obětí násilných činů a za ty, kteří si sami berou život.
pátek 12. 1. pátek 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 13. 1. sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 14. 1. 2. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za rodinu Petráskovu, Havlovu, Hávovu a Albrechtovu, celý živý a + rod, dary Ducha svatého a dar víry.
pondělí 15. 1. pondělí 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 16. 1. úterý 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 17. 1. památka sv. Antonína, opata
Dnes mše sv. není
čtvrtek 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Veselá 18:00 Za Tomáše Marka, jeho rodiče a bratry. Za Josefa Šmída, jeho rodiče, manžele Bílých, Zapletalovi, Vlkovi, Růženu Vlachovu, Boží požehnání a dvo.
pátek 19. 1. pátek 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 20. 1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 21. 1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Veselá 09:30 Za farnost.
pondělí 22. 1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 23. 1. úterý 3. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 24. 1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25. 1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Veselá 12:00 Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Za rodiče Vlkovi, jejich rodiče a sourozence. Za Tomáše Marka, všechny živé a + příbuzné, Boží požehnání a dvo.
pátek 26. 1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
sobota 27. 1. sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 28. 1. 4. neděle v mezidobí
Veselá 09:30 Za rodinu Dvořákovu a Mazancovu, za dar uzdravení, pokoj v rodinách a mír ve světě.
pondělí 29. 1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 30. 1. úterý 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 31. 1. památka sv. Jana Boska, kněze
Dnes mše sv. není