Červená středa v době koronaviru

Červená středa – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, kterou si letos připomeneme 25. listopadu 2020 se blíží.

V této těžké koronavirové době se může každý zapojit i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech světa pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba, zapálení svíčky, přečtení tematického textu, obětování svého aktuálního utrpení – to všechno jsou projevy sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, pro které je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná.

V rámci Červené středy se bude od 13.00 hod. konat online konference s českými i zahraničními hosty a konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-židovská modlitba za účasti pana nuncia Charlese D. Balva. Tlumočení do je češtiny zajištěno. Konferenci bude možné sledovat na TV Noe a na www.facebook.com/IKDPcz

Aktuální informace k akci na  www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda