DUŠIČKY 2019 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

HORNÍ CEREKEV

1.11. – Pátek
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Horní Cerekvi 18:00 (na hřbitově)

2.11. – Sobota
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově v Horní Cerekvi: 17:30
Mše sv. v Horní Cerekvi 18:00. (na hřbitově).


RYNÁREC

1.11. – Pátek
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Rynárci v 15:15

2.11. – Sobota
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově v Rynárci:  14:30
Mše sv. v Rynárci: 15.15. Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.


POČÁTKY

1.11. – Pátek
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Počátkách 16.30 (na hřbitově)
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. – Sobota
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově po Mši sv.v Počátkách: 16:00
Mše sv. v Počátkách 16.30. (na hřbitově).


Od 1. do 8.11. včetně může věřící získat 1 x denně PLNOMOCNÉ ODPUSTKY pro určitou duši v očistci. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď – postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.  1.11. odpoledne a 2. 11. po celý den stačí místo hřbitova navštívit kostel. Plnomocné odpustky přinášejí odpuštění dočasných trestů za hříchy vyznané ve svátosti pokání. To znamená odpuštění toho, co zbývá očistit po vyznání hříchů a co v životě mohou napravovat akty milosrdné lásky, po smrti pak očistec.