DUŠIČKY 2017 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

HORNÍ CEREKEV

1.11. – Středa
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Horní Cerekvi 18:00 (na hřbitově)

2.11. – Čtvrtek
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Mše sv. v Horní Cerekvi 18:00. (na hřbitově).
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. – Čtvrtek
Modlitba při hrobech na hřbitově po Mši sv.18:30 Horní Cerekev.


RYNÁREC

1.11. – Středa
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Rynárci v 15:15

2.11. – Čtvrtek
Modlitba při hrobech na hřbitově v Rynárci:  14.30.

2.11. – Čtvrtek
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Mše sv. v Rynárci: 15.15. Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.


POČÁTKY

1.11. – Středa
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Počátkách 16.15 (na hřbitově)

2.11. – Čtvrtek
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Mše sv. v Počátkách 16.15. (na hřbitově). Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. – Čtvrtek
Modlitba při hrobech na hřbitově po Mši sv.v Počátkách: 16:45


Od 01. do 08.11. včetně může věřící získat 1x denně PLNOMOCNÉ ODPUSTKY pro určitou duši v očistci. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď – postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.  01.11 odpoledne a 02. 11. po celý den stačí místo hřbitova navštívit kostel. Plnomocné odpustky přinášejí odpuštění dočasných trestů za hříchy vyznané ve svátosti pokání. To znamená odpuštění toho, co zbývá očistit po vyznání hříchů a co v životě mohou napravovat akty milosrdné lásky, po smrti pak očistec. 

Připomínáme rozhodnutí Apoštolské penitenciárie, že pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech od 01. do 08. 11., vzniká možnost získávání plnomocných odpustků již od 25. 10.