Námět na 6. neděli postní

Náměty pro jednotlivé neděle

„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká papež František (srov. Gaudete et Exsultate, 63). Proto si je budeme po celou dobu postní až ke 2. neděli velikonoční připomínat. Každou neděli si představíme jedno blahoslavenství a v následujícím týdnu se pokusíme podle něho žít.

6. neděle postní (Květná)

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ (Mt 5,5)

Inspirace pro katechezi: Přestože si o této neděli připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, evangelium popisuje Ježíšovo utrpení a smrt (Mt 26,14-27,66). Během těchto dvou situací můžeme odhalovat význam slov „Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). V Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma na oslátku vnímáme velký symbol (srov. Zach 9,9), stejně tak i v jeho mlčení před žalobci. Není to však tichost pramenící ze slabosti, ale z pokory, která zná svou cenu a nepotřebuje si nic dokazovat. Doba, ve které žijeme, přeje těm, kdo více mluví, kdo se umí prosadit, udělat si reklamu, pokořit své soupeře. Tichost a pokora se moc „nenosí“. Přesto však příslib o tom, že tiší dostanou zemi za dědictví, platí i pro nás. Když totiž někdo umí ovládat své emoce a dokáže se ke druhým chovat vlídně a s úctou, pročišťuje atmosféru mezilidských vztahů. Rozšiřuje tak kolem sebe dobro, a to nelze ničím nahradit. Pokusme se v tomto týdnu o tichost a pokoru, a uvidíme, jak se naše vztahy promění.


6. týden – Květná neděle, pašije (Mt 26,14-27,66)

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ (Mt 5,5)


Učíme se pokoře

Malé děti: Nebudu o druhém mluvit škaredě.

Školáci: V klidu řeknu, co mi vadí, nebudu se rozčilovat.

Mládež a dospělí: V klidu řeknu, co mi vadí, nebudu se rozčilovat.