Novéna k Božímu milosrdenství

9Sv. Jan Pavel II. pronesl na svátek Božího milosrdenství, který vyhlásil v den svatořečení řeholní sestry Faustyny v jubilejním roce 2000 tato památná slova: „První neděle po Velikonocích se bude od nynějška v celé Církvi nazývat Nedělí Božího milosrdenství.“ Proto jste všichni  pozváni k tomu, abyste zařadili do svým modliteb i novénu za ukončení pandemie. Modlitbu bychom zahájili na Velký pátek a ukončili na neděli Božího milosrdenství.

(V prosinci 1936 Ježíš poprvé hovoří o novéně k Božímu milosrdenství. Devět dní, počínajíc Velkým pátkem, se sestra Faustyna připravovala na svátek milosrdenství růžencem, který jí byl zjeven. Pán ji slibuje: „V této novéně udělím duším veškeré milosti“ (Deník 796). Ježíš prosí řeholní sestru Faustynu, aby po devět dní přiváděla duše k prameni jeho milosrdenství, „aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost.“ „Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství“ (Deník 1209).

Níže najdete text této novény s Korunkou Božího milosrdenství, abychom tak společnými modlitbami mohli vyprošovat v této těžké době potřebné milosti pro sebe, naše farnosti i pro celý svět.

Novena_BM_CZ_Cast1
Novena_BM_CZ_Cast2
Novena_BM_CZ_Cast3
Novena_BM_CZ_Cast4
Novena_BM_CZ_Cast5
Novena_BM_CZ_Cast6
Novena_BM_CZ_Cast7
Novena_BM_CZ_Cast8
Novena_BM_CZ_Cast9
Novena_BM_CZ_Cast10
Novena_BM_CZ_Cast11
Novena_BM_CZ_Cast12
Novena_BM_CZ_Cast13
Novena_BM_CZ_Cast14
Novena_BM_CZ_Cast15
Novena_BM_CZ_Cast16
Novena_BM_CZ_Cast17
Novena_BM_CZ_Cast18
Novena_BM_CZ_Cast19
Novena_BM_CZ_Cast20

Celá brožura této Novény k Božímu milosrdenství je ke stažení zde.