Římskokatolická farnost Nový Rychnov

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

První písemná zmínka o obci pochází z poloviny 14. století. V té době byl založen gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (dodnes je zachován presbytář), který byl poškozen ve Třicetileté válce a barokně opraven v 18. století. Jméno „Rychnov” pochází od německých kolonistů, asi z výrazu „der reich ouwe“, což znamená „na úrodné nivě”.

Do r. 1431 Rychnov náležel pražským arcibiskupům, v 15. a 16. století tu vládli Leskovci, přičemž Vlachyně z Leskovce tu přímo sídlil a nechal zdejší zpustlou tvrz přestavět na renesanční zámek.
Následně se majiteli stali pánové z Říčan, kterým byl po bitvě na Bílé Hoře Rychnov zkonfiskována vrátil se do majetku pražského arcibiskupství.

Zdejší fara je cenná mj. tím, že na své fasádě nese erb arcibiskupa Antonína Petra Příchovského.
Roku 1850 bylo bývalé panství přiděleno pod okresní hejtmanství v Pelhřimově, rozhodující postavení měl i nadále arcibiskupský velkostatek s výměrou 1857 ha. Po pozemkové reformě v roce 1920 došlo k jeho parcelaci, lesy byly vyvlastněny po druhé světové válce.

Mezi zdejší významné rodáky patří 1. guvernér Československé národní banky JUDr. Vilém Pospíšil. Další osobností byl Josef Pech, poslanec zemského sněmu a také starosta Rychnova.
Ze zdejší židovské rodiny Ančerlovy pochází i světoznámý dirigent Karel Ančerl. Kuriozitou je i to, že zdejší dlouholetý obvodní lékař Robert Moudr se stal předlohou pro postavu doktora Skružného ve filmu Vesničko má středisková. Nový Rychnov má i se svými místními částmi Čejkov, Chaloupky, Křemešník (ten ale církevně spadá pod Pelhřimov), Řeženčice, Sázava a Trsov dnes dohromady kolem tisíce lidí. Od roku 2008 je Nový Rychnov městysem, jeho starostkou je od loňska Iva Reichová. ( Zdroj: webové stránky městyse )