Ohlášky na červenec a srpen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbírky na opravy se budou konat
12.7. a 9. 8.

Nedělni Mše sv.:
Rynárec 7:30,
Počátky 9:00
Horní Cerekev 10:30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18:00 h.

17.7. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

25.7. (sobota) od 8.30 Zveme cele rodiny na 7 Fotbalový Turnaj, který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

7.8. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17:00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17:30 růženec, 18:00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

Na hlavní pout P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 18. července – Mše bude v 19:00 h. Autobus pojede z Veselé v 16:00 přes: Rynárec 16:10, Zajíčkov 16:15, Horní Cerekev 16:25, Bělou 16:35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18:00 nebude.

Požehnání automobilů V neděli 26. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

8.8. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7:30 hod. v kostele sv. Vavřince. V 15:00 Požehnaní.

28.8.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.