Ohlášky na měsíc březen 2015

 1. Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA před kostelem na opravy v březnu bude 15.03.
 2. 1.3. neděle – 16.00 Duchovní obnova na začátek postu. Po adoraci bude možnost svatosti smířeni.
 3. Ve svatopostním období mají křesťané obzvláště prohloubit svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Finanční prostředky, které v postě ušetříme v důsledku odříkání, můžeme použít jako POSTNÍ ALMUŽNU. Ona je výrazem našeho odhodlání měnit sebe sama tím, že pomáháme druhým. V letošním roce navrhuji, abychom výtěžkem postní almužny společně podpořili chudé a potřebné v Africe. Postní almužnu na tento účel můžete dávat do pokladničky pro misie v našim kostele.
 4. V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY :

v Horní Cerekvipátek v 17.00 h v kostele        v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h

v Horní Cerekvineděli v 10.00 h                          ve Vesele ve středu v 17.30 h

 1. 6.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 16.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.00 růženec v 17.30 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
 2. 7.3. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.
 3. V době postní využijte, jak nás vyzývají obřady pokání, ke konání kajících bohoslužeb a modliteb. Vhodnou příležitostí je iniciativa „24 hodin pro Pána“, k níž nás ve svém poselství k postní době vyzývá papež František. Její termín pro celou církev je pátek 13. 3. a sobota 14. 3. V Horní Cerekvi adorace začíná 13. 3. v 17.00 a konči 21.00 v sobotu 14. 3. začíná v 9.00 a konči v 17.00 Mši sv.
 4. Misijní klubko se sejde v sobotu 14.3. od 14:15 na faře v Horní Cerekvi.
 5. 14.3. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.
 6. Osadní svátky:

Horní Cerekev – 17. března (úterý) 16:30 – 17:30 adorace;17:00 – růženec; 17:30 – Mše sv.

Rynárec – 19. března(čtvrtek) 14:15 – 15:15 adorace;14:45 – křížová cesta; 15:15 – Mše sv.

Veselá  – 24. března (úterý) 17:00 – 18:00 adorace; 17:30 –  růženec; 18:00 – Mše sv.

 1. 20.3. (pátek) bude setkání mládeže. Začínat se bude mší svatou v 17:30 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.
 2. Zpovídání v Pelhřimově: Neděle (22.3) od 15.00 – 17.00, Pondělí (23.3), Úterý (24.3), Středa (25.3) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00.
 3. 25.3.(středa) 17.30 – Poutní Mše sv. v Horní Cerekvi na Zvěstovaní Páně. Děkujeme Bohu za dar našeho kostela, za svatosti které tady přijímáme.
 4. 28.3. (sobota) – 16.00 Mše sv. v Horní Vsi.
 5. Postní zpovídání pro všechny farnosti se uskuteční v neděli 29. března od 15:00 do 17:00 hod. v Horní Cerekvi. K dispozici budou cizí zpovědníci.
 6. Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 7.30 h, ve Veselé v 09.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 h. Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 17.30 h.
 7. 15.3.2015 je uzávěrka farního zpravodaje.
 8. Prosím čtete taky katolické noviny které jsou vzadu v kostele.