Ohlášky na měsíc březen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 11.03, v Počátkách 4.03.

2.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvipátek v 17.30 h v kostele         v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h

v Horní Cerekvineděli v 10.00 h v kostele       v Počatkách v středu v 17:00 h

10.3. – Postní zpovídání pro farnost Počátky se uskuteční v sobotu od 9:00 – 10.00 hod.

10.3. – sobotaPřed VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

10.3. (sobota) v 19.00 na faře v Horní Cerekvi – Film: Život začíná po stovce.

11.3. – Postní zpovídání pro farnost Horní Cerekev a Rynárec se uskuteční v neděli od 15:00 hod. v Horní Cerekvi.

16.3. (pátek)Osadní svátek. Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude KŘÍŽOVOU CESTOU v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.3. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

Zpovídání v Pelhřimově: Neděle (18.3) od 14.00 – 17.00, Ponděli (19.3), Úterý (20.3), Středa (21.3) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00.

24.3.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

30.3. setkání ministrantů – od 9.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

Vám všem, milým hostům a farníkům, ať dobrý Bůh žehná při dnešním nedělním odpočinku a také ve všedních dnech, nechť i tam je přítomna jeho posilující milost.