Ohlášky na měsíc březen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy se bude konat 15.3, v Počátkách 1.3.

6.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
V 17:30 Křížova cesta, 18:00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
V Horní Cerekvi: pátek v 17:30 h a v neděli v 10:00 h v kostele
V Rynárci: ve čtvrtek v 14:45 h
V Počátkách:  ve středu v 16:30 h

14.3. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

20.3. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude KŘÍŽOVOU CESTOU v 17:30, Mše svatá v 18:00 bude spojena s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.3. (pátek) 17:30 – 24 hodin pro Pána – po Mši sv. v Horní Cerekvi bude do 20:00 možnost Adorace a svatosti smířeni. Podle výzvy papeže Františka se budeme modlit za obraceni hříšníků.

24.3. – 9:00 – Mše sv. a vikariátní setkání – Červena Řečice.

28.3. setkání ministrantů – od 9.00 – 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.3. sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (29.3.) od 14:00 – 17:00
Pondělí (30.3.), Úterý (31.3.), Středa (1.4.) 7:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

 Vám všem, milým hostům a farníkům, ať dobrý Bůh žehná při dnešním nedělním odpočinku a také ve všedních dnech, nechť i tam je přítomna jeho posilující milost.