Ohlášky na měsíc březen 2023

I letos se můžeme zapojit do projektu Diecézní charity a Pastoračního střediska Postní almužna. Postní kasičky je možné si vyzvednout v kostele, bližší informace na nástěnkách.

3. 3. 2023 na první pátek v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

V sobotu 11.3. v 18.00 jsme zváni na Večer chval do Gymnastického sálu na ZŠ v Horní Cerekvi.

Na slavnost Zvěstování Páně v sobotu 25, 3. bude v Horní Cerekvi výjimečně poutní mše sv. v 9.00 hod.

Od neděle 26. do středy 29. března bude v Pelhřimově Postní zpovídání, konkrétní rozpis zpovědníků na nástěnce a webových stránkách.

V našich farnostech bude možnost přistoupit ke svátosti smíření vždy přede mší svatou.

Poslední čtvrtek v měsíci 30.3. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.