Ohlášky na měsíc červen 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA před kostelem na opravy v červnu bude 21.6. a na Národní Eucharistický Kongres 7.6.

Od června v Horní Cerekvi nebude růženec v pondělí a čtvrtek.

5.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 růženec v 18.30 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

Zveme celé rodiny na Fotbalový Turnaj který se bude konat 6.6.2015 od 8.30 na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v Rynárci 7. 6. 2015. V roce, kdy máme Eucharistický Kongres, Česká Biskupská Konference nařídila uspořádání slavnostního Průvodu. V Rynárci v 10.30 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Rynárci. V loni jsme Boží Tělo slavili ve Veselé, letos v Rynárci a příští rok v Horní Cerekvi.
Mše sv. toho dne: Horní Cerekev 7.30, Veselá 9.00.

7.6. – 15.00 – Setkání po pouti do Czestochowy.

V sobotu 13. 6. 2015 budeme mít v Českých Budějovicích Biskupské svěcení. Máme objednaný autobus na tuto důležitou chvíli diecéze – kdo se bude chtít zúčastnit, prosím, přihlaste se v sakristiích našich kostelů. Výjezd: Rynárec 6.30, Veselá 6.40, Horni Cerekev 6.50. Vrátíme se kolem 17.00h. Cena 250 Kč.

14.6. – Moje první farnost v Brzezinach Śląsich slaví 100 let jsem pozván na tuto slavnou Mši sv. proto nedělní pořádek bude následující: 13.6 (sobota) Horní Cerekev 18.00,  Veselá – 19.30, Rynárec 7.30 (Neděle).

20.6. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

20.6. (sobota) – 17.00 Mše sv. v  Nové Bukové.

27.6. (sobota) – 17.00 Mše sv. v Horní Vsi.

27.6.  – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.30 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 28.6 – hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

29.6. (pondělí) –Slavnost sv. Petra a Pavla – 18.30 Mše sv. v Horní Cerekvi

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 7.30 h, ve Veselé v 09.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 h. Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.30 h.

Prosím čtete taky katolické noviny které jsou u vchodu do kostela.

K dennodennímu trvání s naším vítězným Pastýřem ať nám nyní BŮH ŽEHNÁ