Ohlášky na měsíc červen 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 19.06.

3.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

4.6. – Vikariátní Dětská pouť v Pacově.

Zveme cele rodiny na Fotbalový Turnaj který se bude konat 4.6. od 8.30 na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

5.6. – Zveme celé rodiny na Táborák který se bude konat od 15.00 na farní zahradě (doneste něco sladkého s sebou a taky klobásy – uděláme oheň)

11.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

10.6. – Noc Kostelů. Informace na plakátech.

11.6. – (sobota) – 16.30 Mše sv. v  Nové Bukové.

17.6. – (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

18.6. – Farní pouť do Slavkovic.

20 až 24.6 – Mše sv. nebudou.

25.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

25.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 26.6. – hlavní mše svatá v 9.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.