Ohlášky na měsíc červen 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 25.06.

2.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

3.6. od 8.30 Zveme cele rodiny na Fotbalový Turnaj který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

4.6. – Zveme cele rodiny na: Táborák ke dni DĚTI, který se bude konat od 15.00 na farní zahradě (doneste něco sladkého s sebou a taky klobásy – uděláme oheň)

10.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 9.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

10.6. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

10.6. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12.00 h. s Horní Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17:00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. Mše sv. v Horní Cerekvi bude v sobotu 10.6. v 19.00 s nedělní platností. V nedělí 11.6. Mše sv. v Rynárci v 7.30, ve Vesele 11.00 Horní Cerekvi nebude.

16.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.6. v 18:00 – Papežské misijní dílo sv. Petra a Biskupství Českobudějovické Vás zve na pouť za duchovní povolání v Horní Cerekvi. Mši sv. bude sloužit otec Tomas van Zavrel. Od 17:00 příležitost ke svatosti smířeni v 17.15 růženec za povoláni.

18.6. – 10:30 – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti ve Veselé. Ve Veselé v 10.30 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu ve Veselé. V loni jsme Boží Tělo slavili v Horní Cerekvi, letos ve Veselé, a příští rok v Rynárci. Mše sv. toho dne: Rynárec v 7.30 Horní Cerekev v 9.00.

24.6. – 10.00 Kněžské svěceni v Českých Budějovicích.

24.6. – v 15.00 v Horní Cerekvi Film pro děti: „Hledá se Nemo” Srdečně zveme.

24.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

24.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 25.6– hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

27 – 30.6 – Mše sv. nebudou.