Ohlášky na měsíc červen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 24.06.

1.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

2.6. – Vikariátní dětská Pout v Nové Cerekvi.

3.6. – 10.30 – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v Rynárci. V Rynárci v 10.30 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Rynárci. V loni jsme Boží Tělo slavili ve Veselé, letos v Rynárci, a příští rok v Horní Cerekvi.
Mše sv. toho dne: Počátky v 7.30, Horní Cerekev v 9.00.

9.6. – co nejsrdečněji vás zveme na Diecézní pouť s názvem Církev naše rodina, která se koná
8. a 9. června 2018 v Sušici.

9.6. (sobota) – Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

15.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

16.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 9.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

16.6.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

23.6. – v 14.00 Mše sv v Rynárci – Setkání Rodaku.

23.6. – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 24.6 – hlavní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Počátkach bude v neděli 24.6 – hlavní mše svatá v 9.00 hod. Ve farním kostele sv. Jana Křtitele. V 16.00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.

28.6. – čtvrtek – se ve Veselí nad Lužnicí koná Kněžský den. Začátek bude v kostele Povýšení sv. Kříže, kde bude v 9.00 hod. sloužena mše sv. Toho dne Mše sv. v Rynárci nebude.