Ohlášky na měsíc červen 2022

3.6. na první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

4.6. Vigilie s večerem chval slavnosti Seslání Ducha svatého se uskuteční v Horní Cerekvi v sobotu 4.6.2022 od 21.00.

Noc kostelů se uskuteční v Horní Cerekvi v pátek 10.6. Program na plakátech.

Na pěší pouť na Křemešník můžeme společně vyrazit v sobotu 11.6. ve 12.30 od fary v Horní Cerekvi.

Všichni jsme zváni na Křemešnickou pouť také v neděli 12.6. Proto v Horní Cerekvi bude mše v 18.00.

Během nedělních bohoslužeb 12.6. se uskuteční sbírka na Potřeby diecéze.

Ve čtvrtek 16.6. v 18.00 jsme všichni srdečně zváni na Slavnost Těla a Krve Páně do hřbitovního kostela v Počátkách.

V neděli 19.6. v 8.00 pak oslavíme pouť k Sv. Janu Křtiteli v Počátkách.

V sobotu 25.6. bude ve Hříběcí slavnostně požehnána nová zvonička. Slavnost začne v 15.00 a samotné žehnání doprovodí svým vystoupením ZUŠ Pelhřimov.

Pouť k Sv. Janu Křtiteli v Horní Cerekvi oslavíme při mši sv. ve hřbitovním kostele 26.6. v 11.00.

Poslední čtvrtek v měsíci 30.6. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.