Ohlášky na měsíc červenec 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA před kostelem na opravy v červenci bude 19.07.

Od června v Horni Cerekvi není růženec v pondělí a čtvrtek.

3.7. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 růženec v 18.30 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.

Na hlavni pout P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 18 července – Mše bude v 19.00 h. Autobus pojede z Vesele v 16.00 přes Janovice 16.05, Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Nová Buková, Horní Cerekev 16.20, Bělá 16.30. Možno zastavit u rozcestí na Černov. Přihlaste se (písemně na seznam) do 5. července (neděle)

18.7. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.7. (sobota) – 17.00 Mše sv. v  Nové Bukové.

25.7. (sobota) – 17.00 Mše sv. v Horní Vsi.

POUŤ VE VESELÉ bude v neděli 26.7 – hlavní mše svatá v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.
V 15.00 Požehnání v kostele sv. Jakuba.

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 7.30 h, ve Veselé v 09.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 h. Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.30 h.

Prosím čtete také katolické noviny, které jsou u vchodu do kostela.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak při prožívání všedních dnů s tím vším, co vnášejí do našeho srdce.