Ohlášky na měsíc červenec 2021

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti.

2.7. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi a Počátkách v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

4.7. V Rynárci v 7.30 Mše sv. – s bp. Pavlem Posádem budeme děkovat za opravu kostela.
V Počátkách v 9.00 a v Horní Cerekvi v 10.30 budeme společně s P. Martinem sloužit Mši sv.
V 14.00 v kulturním domě ve Veselé bude možnost přivítat a popovídat si s P. Josefem, P. Františkem a P. Martinem, a rozloučit se s P. Jaroslawem. Můžete přinést nějakou buchtu. Všichni jste srdečně zváni.

5.7. – Statni svátek – sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. budou jako v neděli.

16.7. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 17. července – Mše bude v 19.00h. Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Horní Cerekev 16.25, Bělou 16.35, Počátky (autobusové nádraží) 16.40.
Mše sv. v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

Přeji všem farníkům a P. Josefovi, P. Františkovi a  P. Martinovi – mým nástupcům – hojnost Božích darů a milostí, ať už při slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce. Děkuji Vám všem za společný čas který dál nám Pán a budu pamatovat na Vás v modlitbě.

Jarosław ZYGMUNT