Ohlášky na měsíc červenec a srpen 2018

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbírky na opravy se budou konat 7. a 12. 8.

Nedělní Mše sv.: Rynárec 7.30, Počátky 9.00 v Horní Cerekvi 10.30.
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

6.7. a 3.8 je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv., pak prvopáteční modlitby.

21.7. – Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 21.července – Mše bude v 19:00 h.
Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Horní Cerekev 16.25, Bělou 16.35, Počátky (autobusové nádraží) 16:45.
Mše sv v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

22.7. – V neděli 22.července v 15.00 se uskutečni náš tradiční rodinný koncert v kostele v Horní Cerekvi. Rodinný v tom smyslu, že je pro celou rodinu. Děti jsou srdečně vítány.
Účinkujícími jsou otec a dcera Antonin Rous – housle a Zuzana Rousova Woelderink – viola. Violoncello hraje Jan Skrdlik, dlouholetý kolega ze souboru České barokní trio.
Na programu tedy muže zaznít další skvělé smyčcové trio Ludwiga van Beethovena in G-dur p.9 no.1
Cely koncert začne Polskou sonátou G.F.Telemanna na počest našeho polského otce faráře. Jan zahraje něco ze sólové suity pro violoncello J.S.Bach a Rousovi duetto J.Barriere.
Přijďte, bude to krásné a zábavné.

7.7. a 11. 8. – sobotyNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Požehnání automobilů V neděli 29. 7. po mši sv., v okolí svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů a cestujících, budou požehnány všechny přítomné automobily a řidiči. Zváni jsou nejen ti, kdo budou na cestách.

12.8. – neděle – Pouť v Rynárci – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince.
V 15.00 Požehnaní.

20.7. a 24. 8. (pátky) Dny milosrdenství. Začínat budou Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

28.7. a 25. 8.soboty – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce.