Ohlášky na měsíc září 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 25.09 a na Bohoslovce 18.9.

2.9. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

3.9. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

4.9. od 15.00 – Rodinné setkání u ohně na farské zahradě v Horní Cerekvi.

5.9. v 18.00 setkání z Arcibiskupem Wiktorem Skworcem v kostele v Horní Cerekvi a potom růženec.

6.9. v 18.00 – Mše sv. v Lišově s polským Arcibiskupem Wiktorem Skworcem. Doprava zajištěna prosím se přihlásit na seznam.

10.9. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

10.9. v 18.00 – Nedělní Mše sv. v Horní Cerekvi.
V neděli 11.9. Mše sv. místo Horní Cerekvi bude v Nové Bukove.

11.9. – neděle – Pouť Nova Bukova – mše svatá v 10.30 hod.

13.9. – Kněžský den na Klokotech (Tábor).

16.9. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

16.9.  (pátek)  bude setkání mládeže. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.

20.9. až 24.9. – Mše sv. nebudou.

25.9. v 14.00 – neděle – kostel v Horní Cerekvi – Mládež bude vyprávět jak bylo na Světových Dnech Mládeže v Krakově v Polsku.

28.9. v 9.00 – středa – Pouť Běla – mše svatá v 9.00 hod.

1.10. – sobota – 16.30 Poutní Mše sv. v Horní Vsi.

15.10. plánujeme pout na Svatou Horu. Zájemci prosím ať se přihlásí na seznam.

Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.