Ohlášky na měsíc duben 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA před kostelem v dubnu bude dne 5.04.

Poutní zájezd do Čenstochové

Ve dnech 8. – 10. května se uskuteční poutní zájezd do Čenstochové. V sakristii je seznam, na kterém se můžete přihlásit. Cena zájezdu je 3500 Kč. (zahrnuje autobus, vstupné, pojištění,
2x nocleh, 2x snídani, 3x oběd a 2x večeři) Pro účast je třeba složit zálohu 500 Kč. Cena platí při účasti 40 osob. Další informace o zájezdu najdete v rubrice Akce.

Změna času

Připomínáme, že v noci ze soboty 28. 3. 2015 na neděli 29. 3. 2015 začíná letní čas. V neděli o druhé hodině ranní středoevropského času se posunou ručičky hodin na třetí hodinu letního času.

Postní zpovídání

Pro všechny farnosti se uskuteční v neděli 29. března od 15:00 do 17:00 hod. v Horní Cerekvi. K dispozici bude cizí zpovědník.

Setkání ministrantů

Setkání ministrantů se uskuteční na Velký pátek dne 3.4. od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

Misijní klubko

Misijní klubko se sejde v sobotu 11.4. od 14:15 na faře v Horní Cerekvi.

Návštěva nemocných a starších farníků

Návštěva nemocných a starších farníků se uskuteční v sobotu 18.4. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Setkání mládeže

Setkání mládeže bude v pátek 17.4. Začínat budeme mší svatou v 18:30 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.

Mše svaté

18.4. (sobota) – 17.00 Mše sv. v Nové Bukové.

25.4. (sobota) – 17.00 Mše sv. v Horní Vsi.

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 7.30 h, ve Veselé v 09.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 h. Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.30 h.

19.4. je uzávěrka farního zpravodaje.