Ohlášky na měsíc duben 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 17.04.

1.4. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

2.4. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

3.4. Velikonoční koncert duchovní hudby v Horní Cerekvi v 16.00. Bude zpívat mužský pěvecký sbor „Záboj“. Všichni jste srdečné zváni.

15.4. (pátek)  bude setkání mládeže. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

16.4. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

30.4.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

 Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!
Skutečně vstal z mrtvých! Aleluja!

Od oltáře umučeného a oslaveného Krista přijměte, drazí farníci a hosté, mé velikonoční přání. Někdy se i v našem životě může zdát, že všechno skončilo. Temnota nás přemáhá a my ztrácíme odvahu jít dál. Do slavení velikonočních svátků přeji nám všem velikou naději a novou chuť do života. Kéž radost z Kristova vzkříšení, každou naši tmu ve světlo promění!