Ohlášky na měsíc duben 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velikonoční sbírka bude se konat 16.04.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (2.4) 15.00 – 17.00,
Pondělí (3.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Úterý (4.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Středa (5.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00

Křížové cesty  
V Horní CerekviV pátek v 17:30V neděli v 10:00
Ve VeseléVe středu v 17:00
V RynárciVe čtvrtek v 14:45

6.4. – 17.00 – Talk Show Zbigniewa Czendlika – Postel, Hospoda, Kostel – kulturní dům Horní Cerekev. Vstup 100 Kč předprodej na účtárně MěÚ.

7.4. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

8.4.  (sobota) – Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

8.4. – sobota – Před VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

8.4. (sobota) – Mše sv. v Horní Cerekvi nebude.

14.4. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

21.4. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Modlitba Růžence v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.4. – 8.00 – Brigáda v Rynárci.

22.4. v 19.00 Modlitba Chval s kapelou SisterBand v Horní Cerekvi. Po modlitbě jste všichni srdečně zvaní na faru na male pohoštěni.

28.4. – Farní setkání v Rynárci.

29.4.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.4. – v 19.00 v Horní Cerekvi – Film. Srdečně zveme.

1.5. – Pout’ do Koclířova. 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Po cestě Mendryka a Litomyšl. Odjezdy autobusu: Vesela – 7.00, Horní Cerekev – 7.15, Rynárec – 7.30. Přihlášky osobně v zákristii nebo na tel: 730 168 096

 

Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!

Skutečně vstal z mrtvých! Aleluja!