Ohlášky na měsíc duben 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velikonoční sbírka se bude konat 1.4.

Od 4.4. – Mše sv. v Počátkách na faře v týdnu budou v 18.00.

6.4. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. v Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

9.4. pondělí – 18.00 Zvěstování Páně – Mše sv. v Horní Cerekvi.
Mše sv. v utery nebude.

12.4. čtvrtek – 17.00 Kulturní Dům v Horní Cerekvi. Vypraveni o Svaté Zemi.

14.4. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

20.4. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi.
Modlitba růžence v 17.30, Mše svatá v 18:00 spojenou s adorací.
Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.4. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

28.4. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.4.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.