Ohlášky na měsíc duben 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Velikonoční sbírka se bude konat 21.4.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (31.3) od 14.00 – 17.00,
Pondělí (1.4), Úterý (2.4), Středa (3.4) 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00.

Od 3.4. – Mše sv. v Počátkách v kostele v týdnu budou v 18.00.

5.4. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. v Horní Cerekvi a Počátkách v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 KŘÍŽOVA CESTA v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
v Horní Cerekvipátek v 17.30 h v kostele       v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h
v Horní Cerekvineděli v 10.00 h v kostele       v Počátkách v středu v 17.30 h

6.4. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

6.4. (sobota) – Postní zpovídání pro všechny farnosti v Horní Cerekvi od 16:30 – 18.00 hod.

10.4. – Postní zpovídání pro farnost Počátky se uskuteční ve středu od 17:00 – 18.00 hod.

9.4. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

10.4. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

11.4. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

13.4. – sobota – Před VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

19.4. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

 Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Skutečně vstal z mrtvých! Aleluja!