Ohlášky na měsíc květen 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA před kostelem na opravy v květnu bude 17.05. na potřeby diecéze 24.5 a na Národní Eucharistický kongres 7.6.

Pátek je to první den měsíce května, se kterým jsou spojeny MÁJOVÉ POBOŽNOSTI.

Generálně pobožnosti k poctě Panny Marie budou vždy po mši sv.

2.5. sobotasetkání bývalých ministrantu i ministrantů – Mše sv. 18.30 potom setkání na faře v Horní Cerekvi.

8-10.5.2015 Pouť: Jasná Hora – Čenstochová. Mše sv. Horni Cerekev 9.5 – 18.30, Vesela 9.5 – 19.30 , Rynárec 10.5 – 7.30.

Misijní klubko se sejde v sobotu 16.5. od 14:15 na faře v Horní Cerekvi.

16.5. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

16.5. (sobota) – 17.00 Mše sv. v Horní Vsi.

Ne 17.5.2015 – 30 – První svaté přijímání při mši svaté v Rynárci

So 5.2015 – 9.30 Vikariátní dětská pouť v Kamenici nad Lipou

23.5. (sobota) – 17.00 Mše sv. v Nove Bukove.

So 30.5.2015 – Pěší pout na Křemešník Vyjdeme ve 12.00 s Horni Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17.00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. Mše sv. v Horni Cerekvi bude v sobotu 30.5. 2015 v 9.00 a ve Vesele ve 19.00. V nedělí 31.5.2015 Mše sv. v Horni Cerekvi bude ve 14.00h.

Ne 31.5.2015 – Slavnost Nejsvětější Trojice – pouť na Křemešníku

Zveme cele rodiny na: Taborák který se bude konat 31.5.2015 od 15.00 na farní zahradě (doneste něco sladkého s sebou a taky klobásy – uděláme oheň) a taky na fotbalový turnaj který se bude konat 6.6.2015 od 9.00 na velkém hřišti u nádraží v Horni Cerekvi.

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 7.30 h, ve Veselé v 09.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 h. Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.30 h.

17.05.2015 je uzávěrka farního zpravodaje.

Prosím čtete taky katolické noviny, které jsou u vchodu do kostela.

K dennodennímu trvání s naším vítězným Pastýřem ať nám nyní BŮH ŽEHNÁ