Ohlášky na měsíc květen 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 15.05.

Neděle je to první den měsíce května, se kterým jsou spojeny MÁJOVÉ POBOŽNOSTI.
1.5 v Horní Cerekvi pobožnost májová bude v 16.00h.
Generálně pobožnosti k poctě Panny Marie budou vždy po mši sv.

6.5. v 18.00 Mše sv. v Horní Cerekvi během které bude udělovat svatost biřmováni
bp. Pavel Posad. Všichni jste srdečně zvaní.

13.5. v 16.00 – pátek – růženec a Mše sv. v Řeženčicích.

14.5. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

14.5. – sobota – v 16.00 – Pouť v Lesově

20.5. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.5. – sobota – v 16.00 – Pout v Těšenově

21.5. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12.00 s Horní Cerekvi – Mše sv. na Křemešníku v 17.00. Prosím zajistit si zpáteční cestu. Mše sv. v Horní Cerekvi bude v sobotu 21. 5. v 18.00 s nedělní platností. V nedělí 22.5. Mše sv. v Novem Rychnově v 7.30 v  Horní Cerekvi nebude, a ve Veselé 11.00.

22.5. – Slavnost Nejsvětější Trojice – pouť na Křemešníku

22-25.5 – Pouť za svatou Faustynou a svatym Janem Pavlem II

28.5.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.5. – 11.00 – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v Horní Cerekvi. V minulém roce, kdy jsme měli Eucharistický Kongres, Česká Biskupská Konference nařídila zorganizování slavnostního Průvodu. V Horní Cerekvi v 11.00 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Horní Cerekvi. V loni jsme Boží Tělo slavili v Rynárci, letos v Horní Cerekvi, a příští rok ve Veselé. Mše sv. toho dne: Novy Rychnov v 8.00 Veselá 9.30.