Ohlášky na měsíc květen 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 12.5. a v Počatkach 5.5.

Středa je první den měsíce května, se kterým jsou spojeny MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Obecně budou pobožnosti k poctě Panny Marie ve všech kostelích vždy po mši svaté. Kromě kostelů budou i v kaplích v Nové Bukové (každý čtvrtek v 19 hodin).

3.5. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 Růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.

4.5. (sobota) – Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.30 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana. 

11.5. (sobota)– NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

12.5. – Pěší pout do sv. Kateřiny. Vyjdeme ve 13.30 h. z Horní Cerekve. V 15.00 májová pobožnost.

17.5. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.5. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi.

22.5. v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách.

23.5. v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci.

25.5sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

25.5 – Vikariatni detska Pout v Častrově.