Ohlášky na měsíc květen 2022

Májové pobožnosti

Horní Cerekev – po mši svaté ve všední den litanie
Počátky – po mši svaté ve všední den litanie
Veselá – po mši svaté ve všední den litanie + zamyšlení
Žirovnice – ve čtvrtek v 17.00 modlitba litanií
Nová Buková – ve čtvrtek v 19.00

6.5. na první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

Večer chval se uskuteční v Horní Cerekvi v sobotu 7.5.2022 od 18.00.

14.5. od 16.00 bude poutní mše sv. v Polesí k Sv. Janu Nepomuckému.

Během nedělních bohoslužeb 22.5. se uskuteční sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Poslední pátek v měsíci by ve farnosti Veselá byla adorace Nejsvětější svátosti, a to 26.5. od 12.00 do mše v 18.00

28.5. se uskuteční pouť farníků do Sušice.