Ohlášky na měsíc leden 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 15.01.

6.1. je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ kterou oslavíme při mši sv. v 18.00 h. v Horní Cerekvi.

7.1. – sobota – se bude opět konat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16-ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat v Horní Vsi, Rynárci a v okolních vesnicích.

14.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

14.1. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

20.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout ani v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv.
Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání.
02.2017 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Laskavě vás žádáme o příspěvky do tomboly. Věci nám můžete předávat po nedělní Mši sv. v sakristiích našich kostelů.

21.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2015) 2016:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (1) 1 (5) 5 (13) 8
Rynárec (1) 0 (8) 4 (3) 8
Veselá (0) 1 (3) 2 (4) 7
Čísla uvedená v závorce představují statistiku z roku 2015.