Ohlášky na měsíc leden 2020

 

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 12.1. v Počátkach 5.1.

1.1.2019 (středa) SLAVNOST PANNY MARIE
Mše sv.: (v Rynárci v úterý v 17.30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

3.1. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Počátkách v 16.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
V 16.30 růženec v 17.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

5.1. (neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

5.1. (Neděle) během Mše sv. v Horní Cerekvi bude zpívat Collegium Chorale.

11.1. (sobota) se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru v Horní Cerekvi.
Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16-ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Hříběcí, Rynárci a v okolních vesnicích.

12.1.(neděle) – setkání, beseda a fotky o Národní Pouti do Říma.

17.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Bude začínat Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

18.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout i v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv.
Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání.

7.2.2020 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Prosíme o příspěvky do tomboly. Vaše dary můžete nechat v neděli po Mši sv. v sakrystiích našich kostelů.

21.1. – 9.00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Pacově.

25.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2018) 2019:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (1) 0 (10) 5 (17) 15
Rynárec (1) 0 (9) 6 (7) 3
Počátky (1) 0 (5) 5 (14) 10

(údaje pro rok 2018 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)